Melodia curentă

Titlu

Artist


Începând cu ora 11 se desfășoară ședința Consiliului Județean Vaslui

Scris de pe februarie 25, 2021

Ședința se desfășoară în sistem videoconferință, pe platforma Zoom!

Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a afirmat că trebuie mărit semnificativ cuabtumului burselor școlare, pentru că una dintre îndatoririle consilierilor este să spună și ce anume fac pentru cetățeni.

Președintele a fost rugat de către dl. Pricop să transmită la Primării să mărească bursele, pentru ca toate școlile să beneficieze de această majorare, nu doar cele subordonate CJ Vaslui.

Și dl. consilier Arcăleanu a spus că ar trebui să susțină financiar UAT-urile.

http://cjvs.eu/

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2021.
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.
 • Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui
 • Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al UAT Județul Vaslui.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către UAT Județul Vaslui.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2021.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2021.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de Investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Elaborare documentație tehnico-economică pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ)”.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Vaslui 2020-2025”.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali, precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.

Suplimentări

 • Informare privind deplasarea efectuată în raionul Nisporeni, Republica Moldova, în perioada 27-28 ianuarie 2021.
 • Aceste proiecte de hotărâre au fost supuse la vot și adoptate.
 • Ședința este în desfășurare.

Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *