Ne puteti urmări și pe:

Pe site-ul Primăriei Municipiului Vaslui este publicat următorul anunț.

ANUNŢ

În atenţia contribuabililor persoane fizice/juridice:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitele si taxele locale se achită în două tranşe egale, cu termene de plată la :

  • 31 martie;
  • 30 septembrie.

În cazul în care impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, este de până la 50 lei inclusiv, acesta se plăteşte integral până la primul termen de plată (31 martie). Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul impozitului pe teren, impozitului pe mijloacele de transport şi al taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.

Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenele de plată menţionate mai sus, se percep majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună de întârziere.

        Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie, se acordă o bonificaţie de:

  • 10 %, în cazul persoanelor fizice;
  • 10 %, în cazul persoanelor juridice.

TERMENE-DE-PLATA-2017

Ne puteti urmări și pe: