Melodia curentă

Titlu

Artist


Plan de acțiuni pentru beneficiarii de venit minim garantat. Printre activități se numără și întreţinerea toaletelor publice

Scris de pe ianuarie 26, 2021

Consilierii locali băcăuani urmează să aprobe planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021.

Art. 1. Se aprobă planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2021 conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligaţia de a efectua acţiunile şi lucrările de interes local în funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu cuantumul ajutorului social;
(2) Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
(3) Acţiunile şi lucrările de interes local se vor desfăşura cu respectarea
normelor de securitate şi igiena muncii, fără a depăşii regimul normal de lucru de 8 ore pe zi.
Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.
Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Direcția Salubrizare Agrement Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.
Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

”Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a venitului minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, se constată că este oportună şi necesară adoptarea acestuia în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001, motiv pentru care îl avizăm favorabil.” – Carmen Vasluianu – DIRECTOR D.A.S. Bacău.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău este coordonată de Primarul Municipiului Bacău și are ca obiect principal de activitate înfăptuirea măsurilor de protecție și asistență socială adoptate de către Consiliul Local Bacău pentru protejarea persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor factori de natură economică, psihică, fizică sau socială nu-și pot asigura singure nevoile sociale, încadrându-se astfel în categoria persoanelor marginalizate social.


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *