Melodia curentă

Titlu

Artist


Fostul președinte al CJ Bacău – Sorin Brașoveanu e ca și ”uns” administrator public la Consiliul Județean Neamț

Scris de pe ianuarie 13, 2021

Sorin Brașoveanu e singurul candidat pentru postul de administrator al instituției conduse de psd-ului – Ionel Arsene, coleg de partid cu Brașoveanu. 7 ianuarie a fost data limită de depunere a dosarelor. Pe 18 ianuarie, Sorin Brașoveanu urmează să susțină proba scrisă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 ianuarie 2021, ora 16.30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 ianuarie 2021, ora 11.00 – proba scrisă;

Între președintele CJ Neamț, Ionel Arsene și Sorin Brașoveanu, fost președinte CJ Bacău există o relație strânsă de colaborare. Cei doi au avut mai multe întâlniri strategice de lucru pentru crearea unor parteneriate și îmbunătățirea drumurilor care leagă cele două județe. În urma unei astfel de întâlniri, Ionel arsene declara: „Alături de omologul meu de la Bacău, Sorin Brașoveanu, am avut o întâlnire de lucru în care am discutat, în principal, despre reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii din mediul rural, iar odată cu ea situația economică și socială a zonei rurale, în special în privința standardelor de muncă, a condițiilor de viață. Unul din punctele mandatului meu de președinte al Consiliului Județean Neamț vizează dezvoltarea locală durabilă în județul nostru și am convingerea că prin realizarea acestui proiect vom reuși să atingem acest obiectiv.

Pentru a ocupa postul de administrator public, Sorin Brașoveanu a avut de îndeplinit următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 5 ani;
 • studii de masterat în domeniul management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de administrator public;
 • abilități, calități și aptitudini: capacitatea managerială, capacitatea de analiză și sinteză; capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora; exercitarea controlului decizional; comportament în situații de criză; abilități de comunicare;
 • cerințe specifice:
  • implementarea de principii și tehnici moderne privind bugetarea și managementul financiar în sectorul public, managementul proiectelor, în special cele cu finanțare din fonduri europene, managementul resurselor umane, comunicarea și transferul de cunoștințe, managementul operațional, supervizarea și controlul calității, disponibilitate pentru deplasări, disponibilitate pentru program flexibil.


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *