Melodia curentă

Titlu

Artist


Calendar Ortodox 11 decembrie. Ce mare sărbătoare este astăzi

Scris de pe decembrie 11, 2020

Pe 11 decembrie, Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou Stâlpnicul. Denumirea de Stâlpnic vine de la asceții care au trăit izolați de lume, într-un loc strâmt fără acoperiș.
Sfântul Daniil Stâlpnicul s-a născut în satul Vitaria din Mesopotamia, din părinţi creștini. Fiind singurul copil dăruit lor de Domnul, aceștia l-au închinat cu totul Lui , încă din perioada copilăriei. El a îmbrăţişat viața monahală la vârsta de doisprezece ani cu binecuvântarea Sfântului Simeon Stâlpnicul.

Sfântul Daniil a plecat din mănăstire şi s-a sălăşluit într-un templu păgân părăsit de la ţărmul Mării Negre. După o vreme, a urcat pe un stâlp pe care a rămas până la moartea sa, indurând arşiţa, frigul, dar şi atacurile demonilor. În jurul acelui stâlp s-a strâns un număr mare de ucenici, pe care Sfântul i-a povăţuit prin pilda vieţii lui şi prin cuvânt.
Sfântul Daniil şi-a prorocit ziua morţii. La ieşirea sufletului lui ucenicii au văzut pe sfinţii îngeri, proroci, apostoli şi mucenici deasupra stâlpului pe care vieţuise cuviosul.


Chiar împăratul Leon cel Mare a venit la stâlpul Sfântului Daniil fiind însoţit de oaspeţi din străinătate, principi şi aristocraţi, cărora arătându-le stâlpul, a mărturisit: „Iată cea mai scumpă comoară a împărăţiei mele!”


Sfântul Luca cel Nou Stâlpnicul
Sfântul Luca Stâlpnicul a vieţuit la Constantinopol în vremea împăratului Constantin Porfirogenetul (sec.X). A luptat ca soldat în rândurile armatei bizantine într-un război contra bulgarilor, în care a fost martorul morţii a mii de oameni. Din acest război el a scăpat nevătămat. Văzând în acest fapt, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, s-a făcut monah şi a urcat pe un stâlp de lângă Calcedon. A trăit pe acel stâlp intru aspre nevoinţe timp de patruzeci şi cinci de ani, curăţindu-şi inima de toate gândurile şi patimile sufleteşti şi trupeşti.


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *