Melodia curentă

Titlu

Artist


Bârlad: Astăzi, 4 decembrie, e ultima zi, până la orele 18, când mai puteți depune cereri pentru a putea vota cu urna mobilă

Scris de pe decembrie 4, 2020

În atenția persoanelor izolate/carantinate care doresc să voteze cu urna mobilă și au/nu au primit documente medicale justificative.

Cererile se depun până pe data de 04 decembrie 2020, ora 18.00. (Decizia nr. 40/29.11.2020, Art. 1, alin 5-11).

Mai multe informații în documentele atașate.

Anexă

Cerere pentru emiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de către persoanele aflate în izolare sau carantină

Subsemnatul ……………………………………………………………………………………………………..

având CNP ……………………………………………………………………..  telefon…………………………..

domiciliat în………………………………………………………………………………………………………..

(se înscrie adresa de domiciliu conform menţiunilor din actul de identitate), având

reşedinţa în ……………………………………………………………………………………………..  (acolo unde

este cazul) cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 287/2009 privind Codul penal, cu modificările .şi completările ulterioare, aflat în izolare/carantină1 la adresa ………………………………………………………………………………

solicit în vederea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, eliberarea de către direcţia de sănătate publică a deciziei privind instituirea măsurii izolârii/carantinei1.

Declar pe propria răspundere următoarele: o am intrat în contact direct cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2

………………………………………………………………………  (se înscriu numele şi prenumele

contactului, precum şi numărul de telefon al acestuia, dacă este cunoscut) prin testare cu metoda RT-PCR1;

o               am sosit din ţara/zona………………………………………………………… 2, stabilită de

către INSP ca fiind cu risc epidemiologie ridicat1.

o am semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform definiţiei de caz stabilite de Centrul Naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile1.

Totodată, declar că nu deţin niciun alt act care să îmi permită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.

Data…………………….. Semnătura……………………………………………………………………………

Notă

  1. Se bifează varianta care descrie situaţia de fapt concretă în care se află declarantul;
  2. Se înscrie denumirea ţării sau a zonei din care a sosit declarantul.

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor clin anul 2020

Str. Eugeniu Cai ada nr. 1, Sector 3, Bucureşti Tel: 0213137360, 0213138970,0213136766, Fax: 0213133017 E-mail: parlamcntarc@bcc.ro, www.bec.ro

DECIZIE

privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, republicata

Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1) ultima teză şi ale art. 85 alin. (10)- (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, eu modificările şi completările ulterioare,

văzând şi Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

BIROUL ELECTORAL CENTRAL DECIDE:

Art. 1. – (1) Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot. prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care se află secţia de votare.

  • Cererea de vot prin intermediul urnei speciale se depune la secţia de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei prevăzute dc art. 4 alin. (2).
  • Cererea de vot prin intermediul urnei speciale poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială şi cuprinde. în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei prevăzute de art. 4 alin. (2), seria şi numărul actului de identitate, precum şi numărul de telefon.

Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *