Current track

Title

Artist


Este LEGE! Devine OBLIGATORIE curățarea trotuarului din fața imobilelor! Mașinile parcate aiurea vor fi ridicate

Written by on noiembrie 25, 2020

Președintele României, Klaus Werner Iohannis, a semnat ieri, 24 noiembrie, Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,  actul normativ fiind menit să rezolve problemele cu care s-au confruntat comunitățile locale, și în special cele din mediul urban. Potrivit legii, cei care au mașinile parcate la întâmplare atât pe drumurile publice cât și pe domeniul public vor rămâne fără ele.

Practic, toate mașinile care sunt parcate practic ilegal, indiferent de locul în care se află, vor ridicate de autoritățile locale. Totodată, Ordonanța stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora, precizează sindicateuropol.ro.

Au fost aduse modificări consistente asupra actului normativ, persoanele fizice și juridice făcând parte, la acest moment, din categoria subiecților vizați de noile prevederi, dintre care le amintim pe cele mai importante, astfel:

  • autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice și juridice au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea;
  • persoanele fizice și juridice au obligaţia să asigure îngrijirea clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.

De asemenea, au fost actualizate obligațiile ce revin instituţiilor publice și persoanelor fizice și juridice, după cum urmează:

a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;

d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;

e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

f) să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;

g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale, pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

k) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;

l) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la lit. d), e), f), h), i) şi k) în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor de curăţare și igienizare.

Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificaţi în condiţiile legii.

În toate cazurile în care proprietarul notificat nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor.

Citiți articolul integral AICI


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *