Current track

Title

Artist


Acțiuni de verificare a silozurilor de cereale efectuate de inspectorii de muncă (ITM) Vaslui

Written by on noiembrie 17, 2020

Inspectorii de muncă efectuează acțiuni  de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto.

Obiectivele acestei acțiuni au vizat diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activități de recepționare,  condiționare, păstrare și valorificare a produselor agricole, fabricare a nutrețurilor combinate, fabricare a produselor de brutărie, fabricare a băuturilor alcoolice, fabricare a mobilei și distribuție a carburanților auto. De asemenea, s-a avut în vedere creșterea  gradului  de  conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor  în  ceea  ce  privește  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menționate. Totodată s-a luat în calcul și eliminarea  neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în  activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acțiune.

  În urma  controalelor efectuate în unități, au fost constatate deficiențe care  au  fost  menționate în procesele verbale.

În procesele verbale de control au fost constatate un număr de 44 deficiențe și au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere a deficiențelor constatate. Pentru deficiențele din procesele verbale de control au fost aplicate sancțiuni contravenționale.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *