Current track

Title

Artist


Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Bârlad s-a întrunit în şedinţă extraordinară

#Postat de on octombrie 19, 2020

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Bârlad s-a întrunit în şedinţă extraordinară

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bârlad. întrunit,  în şedinţă extraordinară, hotărăște :

ART. 1 în condiţiile unei rate a incidenţei cumulative a COVID-19 mai mare de 3%o de locuitori, pe raza Municipiului Bârlad, începând cu data de 17 octombrie 2020, pe toată perioada stării de alertă, se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţii Cinematografului „Victoria” din Bârlad, pentru o perioadă de 14 de zile.

ART. 2 în condiţiile unei rate a incidenţei cumulative a COVID-19 mai mare de 3%o de locuitori, pe raza Municipiului Bârlad, începând cu data de 17 octombrie 2020, pe toată perioada stării de alertă, se interzic activităţile de pregătire fizică, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate/desfaşurate în incinta bazei Stadion „Rulmentul”, pentru o perioadă de 30 de zile.

ART. 3 Activitatea cu publicul a Serviciului Grădina zoologică, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad se poate deslaşura în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 13 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, respectiv se va asigura, la intrarea în incintă, în mod obligatoriu, respectarea distanţării fizice, regulile de igienă, precauţiile epidemiologice, triajul epidemiologie şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori. Programul de lucru şi celelalte măsuri de organizare vor fi stabilite printr-un plan propriu de funcţionare al Serviciului Grădina zoologică întocmit în colaborare cu Poliţia Locală Bârlad, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad.

ART. 4 Pe toată perioada stării de alertă, se menţine interzicerea accesului în toate locurile dejoacă pentru copii de pe raza UAT Bârlad, acestea fiind închise.

ART. 5 Se vor asigura resursele necesare punerii în aplicare a măsurilor stabilite la articolele 1-5, după caz, conform prevederilor Planului pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020, prevăzut de Art. 25, lit. O şi Art. 26, lit. J, din OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi prevederile Art. 25, lit. B, din Legea 481/2004, privind Protecţia Civilă.

ART. 6 Prevederile prezentei hotărâri se aduc la cunoştinţă publică, de către toate serviciile Primăriei Bârlad, asociaţiile de proprietari şi de locatari, serviciile din subordinen Consiliului Local, precum şi de alte entităţi interesate, conform prevederilor Regulementului de organizare şi funcţionare a comitetelor pentru situaţii de urgenţă.

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Bârlad, Primar, av. Dumitru BOROŞ


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *