Ne puteti urmări și pe:

18 OCTOMBRIE. Sfântul Apostol Luca. Rugăciune puternică pentru găsirea liniştii sufleteşti

Inline image

Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Hristos.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a născut în Antiohia Siriei, potrivit crestinortodox.ro. Îl întâlnește pe Hristos în Teba Boetiei, loc în care se îngrijea de bolnavi în calitatea sa de medic. Crezând în El, Sfântul Luca ajunge să se numere printre cei 70 de Apostoli. Împreună cu Sfântul Apostol Cleopa, el L-a văzut pe Domnul înviat pe drumul către Emaus. După Pogorârea Sfântului Duh, Luca s-a întors la Antiohia și l-a ajutat pe Pavel să vestească Evanghelia Domnului.

A scris o Evanghelie și cartea Faptele Apostolilor adresate dregătorului Teofil. 

După martiriul Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Luca a predicat Evanghelia în Italia, Dalmația, Macedonia și Grecia.

Este considerat și patronul iconografiei creștine, el fiind cel care a pictat primele icoane ale Maicii Domnului purtând în brațe pe Hristos și prima icoană a Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

A trecut la cele veșnice la vârsta de 80 de ani, când păgânii l-au spânzurat de un măslin în cetatea Tebei din Boetia.

Constantie, fiul împăratului Constantin, a adus moaștele sfântului din Teba și le-a așezat în Biserica Sfinților Apostoli, sub sfânta masă, alături de cele ale Sfinților Andrei și Timotei.

Rugăciunea către Sf. Apostol Luca

Prin tine, Sfinte Apostol şi Evanghelist Luca, mărturisim Preabunului Dumnezeu, că nimic bun nu am făcut din ce s-a poruncit şi nimic bun nu se află în noi, fără numai o scânteie de nădejde.

Dar precum la înmulţirea pâinilor, prin Sfinţii Ucenici a dat Domnul Hristos hrană poporului, îndrăznesc a nădăjdui, că prin mijlocirea ta, Sfinte Luca, să-mi dea Stapânul milele Sale cele bogate spre reanimarea sufletului meu sufocat de grele păcate.

Roagă-L pe Preabunul Dumnezeu, ca un Preaiubitor de oameni să le ierte toate păcatele rudeniilor mele, prietenilor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor, care vor fi căzut în păcate doar de ei şi de Domnul ştiute. Pe toţi să ne lumineze Domnul Hristos şi să ne dăruiască pocăinţă statornică şi deplină.

Iarăşi te rog, Sfinte Luca, roagă-te Domnului şi pentru sufletele adormiţilor robilor Săi de aici şi pretutindenea, de acum şi din toate timpurile; să-i miluiască cu mila Sa cea bogată şi păcatele, de vor fi avut, să nu le socotească.

Încă iarăşi te rog, Sfinte Luca, mai roagă-L pe milostivul Dumnezeu ca în minutul de la marginea vieţii mele, să Se milostivească şi să-mi trimită pe dumnezeiescul Său înger, să-mi ia cu pace sufletul pe care făgăduiesc să-l dau în mâinile Domnului, căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea; Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ne puteti urmări și pe: