Ne puteti urmări și pe:

Prefectura Suceava a preluat de la Direcția de Sănătate Publică 121.200 măști de protecție și 4.200 litri de dezinfectant pentru suprafeţe, materiale ce urmează să fie distribuite în secțiile de votare. Restul materialelor de protecție sanitară, respectiv mănuși și dezinfectanți pentru mâini, ar urma să fie preluate zilele următoare.

Pentru alegerile de duminică, 27 septembrie, membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegații acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază și alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de protecție sanitară.

De asemenea, Prefectura a preluat și buletinele de vot, în număr de 2.696.000, respectiv 674.000 buletine de vot pentru fiecare primar de unitate administrativ-teritorială/consiliu local/președinte consiliu județean/consiliu județean.

Materialele sanitare, buletinele de vot, ștampilele de control ale secțiilor de votare, ștampilele cu mențiune Votat, autocolantele și materialele sanitare se află depozitate la Centrul Economic Bucovina, cu pază militarizată 24 de ore din 24 de ore.  

Au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, până în ziua de 27 septembrie 2020 inclusiv. Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie şi persoanele care sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Orice împiedicare a exercitării dreptului de vot constituie infracţiune, potrivit art. 385 din Codul Penal, şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, a primarului, precum şi a preşedintelui consiliului judeţean fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot. Cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în România, numai în comuna, oraşul, municipiul sau sectoarele municipiului Bucureşti, în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Alegătorul care, până cel mai târziu în data de 4 septembrie 2020, şi-a stabilit reşedinţa la o altă adresă decât cea de domiciliu şi a solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă votează numai la secţia de votare unde este arondată strada la care îşi are reşedinţa menţionată în actul de identitate, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară dacă nu a solicitat înscrierea în listele electorale permanente cu adresa de reşedinţă şi se prezintă la vot la secţia de votare la care este arondată adresa de reşedinţă.

Votul cetățenilor UE cu domiciliul sau reședința în România

Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Aceştia îşi pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.

Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista. Cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri şi nu se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări sunt înscrişi, la cerere, de către primar, în lista electorală complementară, pe baza unui document care le atestă identitatea şi a unui document care atestă adresa la care locuiesc.

În ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare înscrie în lista electorală suplimentară cetăţenii Uniunii Europene omişi din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective, cu oricare dintre documentele emise de Inspectoratul General pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele care atestă adresa (susmenţionate).

În cazul în care alegătorul, cetăţean al Uniunii Europene, îşi schimbă adresa la care locuieşte în altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secţiei de votare, acesta îşi exercită dreptul de vot în circumscripţia electorală pe a cărei rază teritorială locuieşte, în baza oricărui document valabil de identitate însoţit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidenţă permanentă ori de permisul de şedere permanentă care atestă adresa anterioară, însoţit de o adeverinţă eliberată de formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări, care atestă adresa actuală.

Totodată, în vederea exercitării dreptului de vot, cetăţeanul Uniunii Europene poate adresa primarului o cerere, însoţită de unul dintre documentele care atestă adresa; primarul comunică, de îndată, biroului electoral al secţiei de votare cererea cetăţeanului Uniunii Europene, pentru înscrierea acestuia în lista electorală suplimentară.

Pentru persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile privind urna specială, în măsura în care se solicită această modalitate de vot.

Este important de reținut că și în această situaţie votează numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a circumscripţiei electorale comunale/orăşeneşti/municipale în care au loc alegeri.

Ne puteti urmări și pe: