Ne puteti urmări și pe:

Până pe 25 septembrie, elevii suceveni proveniţi din familii cu posibilităţi financiare modeste pot solicita ajutor din partea statului, în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”. Condițiile sunt similare cu cele din anul precedent, iar elevii care aplică pot primi 250 de lei pe lună pe parcursul întregului an școlar. Valoarea plafonului maxim de acordare a bursei este de 500 lei/membru de familie, în ultimele 3 luni înaintea depunerii cererii.

Dacă înscrierile se fac până pe 25 septembrie, în perioada 26 septembrie – 15 octombrie se vor efectua anchetele sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse de către comisiile din școli. Afișarea pe internet a listei beneficiarilor se va face pe 17 octombrie. Depunerea contestațiilor se poate face în perioada 18 octombrie -21 octombrie. Rezolvarea contestațiilor: 22 octombrie – 25 octombrie.

Documentele care atestă venitul sunt următoarele: adeverinţe de venit de la locul de muncă al părinţilor sau declaraţie pe proprie răspundere că nu au niciun venit, însoţită de adeverinţă de la primărie din care să rezulte suprafaţa de pământ deţinută sau lipsa ei – formular tipizat obţinut de la primărie.

Alte documente necesare: copie după certificatele de naştere sau C.I./B.I. ale părinţilor şi fraţilor; adeverinţe din care să rezulte că fraţii/surorile sunt elevi/studenţi, eliberate de instituţiile de învăţământ unde studiază aceştia; copie a certificatului de deces al părintelui, pentru elevii orfani; adeverinţă din care să rezulte media generală a clasei a VIII-a şi numărul de absenţe nemotivate, eliberată de şcoala de provenienţă – numai pentru elevii din clasa a IX-a; copie după certificatul de revoluţionar al părintelui, dacă este cazul; adeverinţa medicală a elevului– dacă este cazul, pentru bolile prevăzute de lege (informaţii suplimentare la secretariat); cerere tip, anchetă socială făcută de primărie, copie după C.I./B.I. al elevului care solicită bani de liceu.

Ne puteti urmări și pe: