Ne puteti urmări și pe:

Prefectura Suceava a transmis, luni, printr-un comunicat de presă, regulile care trebuie respectate de alegători și de membrii secțiilor de votare, în ziua alegerilor, duminică, 27 septembrie. Accesul în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum un metru între persoane.

Purtarea măştii de protecţie (care să să acopere nasul şi gura) este obligatorie pentru toți participanţii la procesul electoral – alegători, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator, persoanele acreditate, candidaţii, delegaţii acreditaţi, personalul de pază, personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, informaticieni, personalul centrelor operative de intervenţie pentru remedierea disfuncţionalităţilor Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV, membrii biroului electoral de circumscripţie ierarhic, pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot.

Între participanţii la procesul electoral, va trebui asigurată distanţarea fizică de minimum un metru, iar aceștia trebuie să-și dezinfecteze mâinile periodic și după fiecare contact direct cu alte persoane.

Secțiile de votare se dezinfectează și regulile de protecţie individuală, de distanţare fizică, de igienă şi de acces  se afișează, prin grija primarilor, în locuri vizibile în sediul secţiei de votare şi în localul de vot.

Tot prin grija primarilor se stabilesc, pe cât posibil, și se marchează cu indicatoare circuite separate de intrare şi de ieşire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot; se marchează locurile de staţionare în sediul secţiei de votare şi în afara acestuia, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice de minimum un metru între participanţii la procesul electoral; se amplasează flacoanele cu soluţie dezinfectantă, pe bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum şi recipientele unde se vor arunca măştile şi mănuşile folosite.

Primarii sunt responsabili și de asigurarea personalului tehnic care va măsura temperatura participanţilor la procesul electoral, la intrarea în sediul secţiei de votare, şi care va îndruma alegătorii către localul de vot, respectiv către ieşirea din sediul secţiei de votare, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestuia. Primarii trebuie să asigure termometrele noncontact, iar Ministerul Sănătăţii – materialele de protecţie sanitară și materialele dezinfectante pentru secţiile de votare.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15.

Alegătorii sunt obligaţi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi localul de vot şi la ieşirea din acestea. Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator şi persoanele acreditate vor purta mască şi mănuşi pe tot parcursul numărării voturilor şi vor menţine o distanţă de minimum 1 metru faţă de celelalte persoane. Numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20.

În informațiile transmise până la acest moment nu sunt incluse reguli pentru exercitarea votului de către persoanele aflate în carantină și în izolare la domiciliu din cauza Covid și nici pentru pacienții internați în secțiile Covid, de la Spitalul de Urgență Suceava și Spitalul Municipal Rădăuți.

Ne puteti urmări și pe: