Ne puteti urmări și pe:

Începând de luni, 21 septembrie, programul de lucru cu publicul al Serviciului Public de Pașapoarte Suceava se va desfășura de luni până vineri, în intervalul orar 08-20. Se menține suspendată activitatea de preluare a cererilor și de eliberare a pașapoartelor simple electronice la punctul de lucru mobil din municipiul Rădăuți.

Preluarea cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare se va realiza în continuare în baza programărilor on-line efectuate pe adresa www.epasapoarte.ro. Pentru solicitanții aflați în imposibilitatea efectuării unor programări on-line, la nivelul serviciului vor fi realizate analize individuale cu privire la posibilitatea preluării cererilor acestora, în intervale nerezervate prin portalul menționat anterior.

Autorităţile îi roagă pe cetăţeni să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului. În cazul în care solicitantul de pașaport știe în timp util că nu poate respecta programarea, acesta poate utiliza opțiunea de „anulare” a programării, în vederea disponibilizării poziției ocupate.

Accesul solicitanților și, după caz, a reprezentanților legali în locația serviciului, în vederea depunerii cererii de eliberare a  pașaportului, este permis în baza programării on-line și  documentului de identitate prezentat în original.

În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor, accesul în locația serviciului se va face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii și a documentului de identitate în original.

Prefectura Suceava precizează că, în urma intrării în vigoare a O.U.G. nr. 152/2020 plata contravalorii pașaportului se poate achita astfel:

  • la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank;
  • on-line, prin platforma de plăți virtuale Ghișeul.ro.

Documentele de plată ce fac dovada plăților efectuate/achitate anterior datei de 02.09.2020 în conturile Instituțiilor Prefectului deschise la Trezorerie prin modalități variate (virament bancar, mandat poștal, mijloace de plată on-line, etc.) rămân valabile pentru depunerea cererii de eliberare a pașapoartelor.

Primirea cererilor privind exercitarea dreptului la libera circulație în străinătate, istoric pașapoarte, scutire taxe vamale precum și furnizare datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, eliberarea adeverințelor/comunicărilor corespunzătoare se efectuează în cadrul programului de lucru cu publicul ori prin   corespondență poștală, cu precizarea că, în situația în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face și prin corespondență electronică la adresa  pasapoarte-sv@mai.gov.ro Accesul în vederea depunerii/ridicării documentelor se va face numai în baza documentului de identitate, în original.

            Referitor la ridicarea pașaportului simplu electronic se recomandă cetățenilor să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat (cheltuieli de expediție 8 lei+TVA) la adresa de domiciliu/reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea.

            Pașaportul simplu temporar nu poate fi livrat prin serviciul de curierat, acesta se ridică doar de la sediul serviciului unde s-a depus cererea.

           

Ne puteti urmări și pe: