Ne puteti urmări și pe:

Ministerului Sănătăţii –  Documentele medicale privind începerea noului an şcolar  

Precizări privind începerea noului an şcolar ,

I.      Recomandare medicală în cazul copiilor cu boli cronice

Conform ordinului comun MEC-MS Nr. 5.487/1.494/2020

Preşcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite In aceste situaţii, la solicitarea părinţilor, medicul curant sau după caz medicul de familie, după consultul pacientului, va emite o recomandare care să precizieze situaţia medicală a copilului şi în cazul în care se impune indicaţia de a nu participa fizic la şcoala sau alte recomandări specifice.

Este important ca solicitările părinţilor în acest sens să fie analizate şi răspunse în cel mai scurt timp posibil, iar copiii cu boli cronice să fie examinaţi de către medicul de familie/medicul curant înaintea începerii anului şcolar.

II.     Adeverinţa de boli cronice în cazul aparţinătorilor

Conform ordinului comun MEC-MS Nr. 5.487/1.494/2020

Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru cei care nu pot reveni la şcoală, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă;

In aceste situaţii, la solicitarea părinţilor, medicul curant sau după caz medicul de familie, va emite o adeverinţa care să descrie situaţia în care se regăseşte copilul şi recomandarea de a nu participa fizic la şcoala sau alte recomandări specifice.

Str. Cristian Popişteanu nr. l-3, sector 1, cod 010024 Bucureşti, România
Tel. +4021 3072667/624 Fax: +4021 3131452 e-mail: dam@ms.ro

Adeverinţa nu trebuie sa precizeze diagnosticul propriu-zis, ci doar existenţa bolillor cronice cu risc de excacerbare in cazul infecţiei cu Sars-Cov-2, pentru a respecta protecţia datelor cu caracter personal.

Este important ca solicitările părinţilor în acest sens să fie analizate şi răspunse în cel mai scurt timp posibil, iar copiii pentru care se recomandă neparticiparea fizică la şcoală să poată pune la dispoziţia instituţiei de învăţământ această adeverinţă.

III.     Avizul epidemiologie

Conform Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, aprobate de Ministerul Sănătăţii prin Ordinul nr. 1.456 din 25 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 787 din 28 august 2020,

(5) Pentru copiii şi tinerii care sunt depistaţi sau suspecţi de boli transmisibile în perioada în care se află în unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se asigură izolarea asistată a acestora (în cabinetul medical sau izolator) până la preluarea lor de către părinţi, reprezentantul legal, personalul de îngrijire sau serviciul de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz. Revenirea în creşe şi grădiniţe după o perioadă de absenţă mai mare de 3 zile consecutive, din motive medicale, se va face numai pe baza avizului epidemiologie eliberat de medicul de familie sau, după caz, de către medicul curant, cu informarea personalului medico-sanitar de colectivitate şi predarea adeverinţei/avizului la cabinetul medical şcolar.

Conform Ordinul 5298/1668/2011

Avizul epidemiologie se eliberează în următoarele circumstanţe

a)    După o perioadă de absentă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive

b)    La plecarea în tabere, vizite de studiu etc.

Astfel, avizul epidemiologie NU este necesar în prima zi de şcoală. Avizul epidemiologie din partea medicului de familie/medicul curant va fi eliberat pe parcurusul anului şcolar, în situaţia în care copilul absentează din motive medicale pentru o perioadă de mai mult de 3 zile.

IV.    Adeverinţa de intrare în colectivitate

Adeverinţa de intrare în colectivitate face parte din dosarul de înscriere al elevului în ciclul de învăţământ. Se presupune că aceste adeverinţe au fost emise la momentul înscrierii.

Astfel, NU mai este necesară eliberarea unei alte adeverinţe pentru prima zi de şcoală, în cazul în care la dosarul de înscriere nu există această adeverinţă, medicul de familie o va elibera în urma consultului spre a completa dosarul în prima lună de şcoală.

V.     Adeverinţele pentru educaţie fizica

Adeverinţele pentru educaţie fizica nu sunt necesare în prima zi de şcoală, putând fi aduse pe parcursul primei luni de şcoală.

Documentul aici:

1606_200911134937_001

Ne puteti urmări și pe: