Ne puteti urmări și pe:


În ultimele două luni, în conformitate cu dispozițiile transmise de A.N.S.V.S.A., inspectorii sanitari veterinari ai D.S.V.S.A. Bacău, în colaborare cu celelalte instituții de control abilitate, au efectuat controale oficiale pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a cerinţelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind desfăşurarea activităţilor de preparare, servire şi consum a produselor alimentare, în spaţiile special amenajate, din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică şi/sau prepararea şi comercializarea către consumatorii finali a produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi non-alcoolice pe perioada stării de alertă.


Au fost efectuate 281 de controalele fiind constatate abateri de la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care au fost sancționate cu amenzi în cuantum total de 36 200 lei și confiscarea unor cantități de 11,6 kg de carne preparată, carne de porc și preparate din carne, în unitați tip restaurant-terase.


Au fost aplicate de asemenea 14 avertismente scrise.
Dintre neconformitatile majore semnalate si sanctionate contraventional, mentionam:

  • Funcționarea unităților în spații neaprobate sanitar veterinar și pentru siguranța
    alimentelor
  • Nerespectarea normelor sanitare veterinare privind igiena și manipularea produselor alimentare,
  • neintretinerea spatiilor de prelucrare, depozitare a produselor alimentare precum si a instalatiilor, utilajelor si a ustensilelor de lucru folosite
  • Depozitarea, etichetarea si raionarea necorespunzatoare a produselor alimentare
    Controalele se desfășoară în continuare, în echipe mixte, cu frecvență mărită, inclusiv în zilele de weekend, cu raportarea zilnică a rezultatelor acțiunilor de verificare și control.
    Acolo unde, ca urmare a controalelor oficiale se constata nereguli grave care periclitează sănătatea cetățenilor, neglijență sau chiar dispreț față de prevederile legale, se vor aplica sancțiuni, care pot merge până la suspendarea activității unității respective.
Ne puteti urmări și pe: