Ne puteti urmări și pe:

A început operațiunea „Tichete pentru rechizite”

Primăria municipiului Vaslui, la fel ca celelalte primării din județ, primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, în conformitate cu O.U.G nr. 133/2020.
Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora.

Titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, iar solicitarea de acordare de astfel de tichete se face la primăria de domiciliu sau reședință a copilului.Pentru a fi eligibili de a fi cuprinși în acest program social, solicitanții trebuie să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală, iar venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei, pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial, respectiv de 284 lei pe membru de familie, în cazul copiilor din învățământul de stat preșcolar.   

Pentru a fi înscriși pe liste, potențialii beneficiari trebuie se prezinte, pe lângă dovada înscrierii la grădiniță/actul doveditor privind înscrierea copilului în învățământul de stat, primar/gimnazial, la cursuri de zi – adeverință eliberată de unitatea de învățământ în original, certificatele de naștere ale copiilor actele de identitate ale părinților/tutorelui/reprezentantului legal, certificatul de căsătorie (unde este cazul) și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei, toate, original și copii xerox.

Ne puteti urmări și pe: