Ne puteti urmări și pe:

Până pe 25 septembrie, studenţii de la buget care solicită subvenție individuală de sprijin pentru cazare trebuie să depună dosarele cu actele doveditoare la secretariatele facultăților de care aparțin. Locurile de cazare puse la dispoziție de Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava în căminele studențești au fost distribuite celor zece facultăți, care, la rândul lor, le-au repartizat studenților care le-au cerut. Celor care nu au solicitat sau nu au primit un loc de cazare, universitatea suceveană le oferă subvenții individuale de sprijin pentru cazare, în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor.

 „În conformitate cu ­preve­derile O.U.G. nr. 73/2004, studenții din învățământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spații decât căminele studențești aparținând universității, pot primi lunar o subvenție individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor de cazare”, precizează reprezentanții Serviciului social din cadrul USV.

Pot beneficia de subvenția pentru cazare studenții care sunt fără taxă și îndeplinesc următoarele condiții: nu au domiciliul sau reședința în localitatea în care se află instituția de învățământ superior la care studiază; provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depășesc salariul minim brut pe economie; au vârsta de până la 29 ani; optează pentru subvenție și nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele studențești ale instituției de învățământ superior în care frecventează cursurile. Studenții pot beneficia de subvenția individuală de sprijin pentru cazare pe durata legală a studiilor (cu excepția vacanțelor de vară), dacă sunt îndeplinite anual condițiile în care aceasta le-a fost acordată. 

Ne puteti urmări și pe: