Ne puteti urmări și pe:

Modificări  în  sistemul public de pensii

Noi activități si meserii sunt recunoscute ca fiind joburi în condiții speciale, prin intrarea în vigoare a Legii nr.188/2020, pentru modificarea și completarea legii privind sistemul unitar de pensii publice, potrivit unui comunicat al Casei Naționale de Pensii Publice.
Beneficiaza de aceste modificări persoanele care au desfășurat următoarele activități din sectorul construcții nave: control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulaturã montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj .
„Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informațiile preluate din declarația nominală de asigurare prevăzutã la art. 7 alin. (1) si (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice precum și din declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, constituie elementele pe baza cărora se stabilește stagiul de cotizare în sistemul public de pensii și punctajul anual pentru asigurații sistemului public de pensii”, se precizează în comunicat.
  Perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități în locurile de muncă menționate anterior și care, conform legislației anterioare, au fost încadrate în grupa I de muncă, este asimilată stagiului de cotizare realizat în condiții speciale de muncă. Beneficiile acestor dispoziții sunt reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 25 de ani activități în locurile de muncă mai sus menționate, precum și utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiții. Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 50 ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați în cazul persoanelor care au desfășurat cel puțin 25 de ani în locurile de muncã mai sus menționate. Pot beneficia de acest act normativ persoanele care solicită deschiderea drepturilor de pensie ulterior datei de 24.08.2020, inclusiv, respectiv data intrării în vigoare a actului normativ în discuție și care au desfășurat activitățile menționate mai sus. Reprezentanții CNPP subliniază că, pentru recunoașterea acestor perioade ca fiind lucrate în condiții speciale, persoana interesată trebuie să depună adeverința eliberată de angajatorul la care a lucrat sau, dupã caz, de către deținătorul legal al arhivelor acestuia.

Ne puteti urmări și pe: