Ne puteti urmări și pe:

Consiliul Județean al Elevilor Bacău, unica structură de reprezentare a elevilor la nivel județean, a solicitat conducerii Instituției Prefectului – Județul Bacău, să atace în contencios administrativ hotărârea Consiliului Local Bacău, în privința proiectului privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de aprobare a acestor facilități.

În ședința Consiliului Local de luni, 31.08.2020, a fost aprobată hotărârea prin care se reglementează procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi. Astfel, elevii băcăuani vor beneficia în mod gratuit de transport public, valabil doar pe două trasee. Impunerea acestei limite de către factorii decizionali arată superficialitatea față de interesele elevului. Educația nu se rezumă doar la educația formală, la deplasarea elevilor către și de la școală. Educația înseamnă și educație non-formală, accesul la biblioteci, vizitarea muzeelor, activități extrașcolare etc.

Prevenirea și combaterea abandonului școlar are drept una dintre soluții gratuitatea transportului. Astfel, ne dorim creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar.

Continuăm lupta pentru transportul gratuit și solicităm tuturor partidelor parlamentare, indiferent de culoarea politică, să ne sprijine în obținerea transportului gratuit pentru elevii navetiști din teritoriu, a declarat președintele CJE Bacău.

Ne puteti urmări și pe: