Ne puteti urmări și pe:

Tichete în valoare de 500 de lei pentru plata rechizitelor

Elevii din familii defavorizate urmează să primească tichete în valoare de 500 de lei, ca să-și poată cumpăra rechizite și haine, după cum prevede o nouă ordonanță de urgență a Guvernului.

Conform OUG nr. 133/2020, tichetele sociale se vor acorda o dată pe an acelor elevi care provin din familii în care venitul lunar mediu pe membru de familie este de 50% din salariul de bază minim brut pe tară (adică 1.115  lei).

Tichetele vor fi emise pe suport electronic, în acest sens vor fi asemănătoare cardurilor bancare, pe care posesorii le vor putea utiliza atât pentru plata rechizitelor cât și a hainelor. Tichetele se vor acorda pe baza unor liste care vor fi întocmite de autoritățile administrației publice locale, iar suma de 500 de lei nu va putea fi preschimbată în numerar.

    Suma de pe aceste tichete va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului. În plus, tichetele se vor putea folosi doar în anumite magazine din raza localității de domiciliu al fiecărui titular de tichet.

Ce documente trebuie să cuprindă dosarele de solicitare a tichetelor în valoare de 500 lei

Direcția de Asistență Socială Negrești a anuntat ieri perioada de depunere a dosarelor de solicitare a tichetelor sociale: „Pentru includerea pe listele cu destinatarii finali, părintele sau reprezentantul legal al copilului va depune dosarul la Direcția de Asistență Socială Negrești din str. Păcii nr. 1.

   Dosarul conține: Cerere solicitant; Copii acte identitate copii, părinți/reprezentat legal; adeverință de înscriere într-o formă de învățământ; venituri realizate în luna iulie (adeverință salariat cu venitul net încasat, cupon pensie, cupon alocație de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii, burse pentru elevi, ajutorul acordat soțiilor celor care satisfac stagiul militar, indemnizația de șomaj, indemnizația persoanei cu handicap, creanțe legale, convenții civile de întreținere, indemnizații cu caracter permanent arendă).

  Termen de depunere dosar – 04.09.2020. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile”, se arată în anunțul Direcției de Asistență Socială Negrești.

Ne puteti urmări și pe: