Ne puteti urmări și pe:


Tichete sociale în valoare de 50 lei/lun
ă

Familiile defavorizate din județ, care își trimit copiii la grădiniță, vor primi tichete sociale în valoare de 50 lei/lună. Dosarele de înscriere pot fi depuse începând la Direcția de Asistență Socială a primăriei din localitatea în care au domiciliul. Pentru a primi tichetele, copiii trebuie să fie înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, cu program normal sau prelungit, să frecventeze regulat grădinița, iar venitul lunar pe membru de familie să fie până în 284 lei.
Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:
– copii carte de identitate părinți;
– copii certificate de naștere (carte de identitate)
– copii livret de familie (după caz);
– certificat de căsătorie (după caz);
– hotărârea judecătorească de încredintare în vederea adoptiei, potrivit legii;
– hotărârea judecătorească de încuviintare a adoptiei, potrivit legii;
dispozitia conducătorului direcției generale de asistență socială și protectia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile si neimpozabile.
Atenție, nu se iau în calcul: bursele de studiu, bursele sociale, alocații, bugetul complementar al indemnizațiilor.
Nu în ultimul rând, e nevoie de dovada privind înscrierea copilului la grădiniță – adeverință.

Ne puteti urmări și pe: