Ne puteti urmări și pe:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 .

Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice,

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 14 august 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează

după cum urmează:

Conținutul integral  al  articolului  nr. 1 ,  îl  puteți  studia  aici:

HOTARARE-DE-GUVERN-DIN-DATA-DE-31-AUGUST

Ne puteti urmări și pe: