Ne puteti urmări și pe:

Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului – 31 august

În această zi pomenim punerea în sfânta raclă a cinstitului brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Încă din vechime, creştinii au arătat evlavie pentru lucrurile care au aparţinut Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului sau sfinţilor. Multe dintre acestea au fost păstrate cu sfinţenie, fiind aşezate în locuri de cinste, iar uneori au fost ridicate biserici pentru păstrarea şi cinstirea lor. Aşa s-a întâmplat cu veşmântul Maicii Domnului, cu cinstitul ei omofor, cu brâul Maicii Domnului, cu moaştele a sute şi mii de sfinţi mucenici care ne aduc nouă aminte de cei care au mărturisit de-a lungul vremurilor credinţa în Iisus Hristos, Domnul nostru.

Potrivit tradiției, Cinstitul Brâu a fost țesut de însăși Maica Domnului din fire de cămilă, și după adormire, în momentul înălțării ei la ceruri, l-a dăruit Sfântului Apostol Toma.
   ,,Prea Sfântă Curată și Neîntinată Fecioară, urcându-te la ceruri, cu mâna ta ai dăruit Apostolului Toma, Preasfântul tău Brâu”, psalmodiază Biserica în troparul sărbătorii Punerii în raclă a Cinstitului Brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Ne puteti urmări și pe: