Ne puteti urmări și pe:

Joi, 27 august. Sfântul Fanurie, apărătorul celor care se află în necaz

Sfântul Fanurie s-a născut în Rodos din părinți păgâni și bogați, fiind cel mai mare dintre cei 13 frați.

După ce tatăl său a suferit o moarte năprasnică, familia lor a sărăcit, iar mama Sfântului a început a duce, în ascuns, o viață păcătoasă.Când a văzut că fiul ei, Fanurie, a aflat aceasta, ea a murit, iar Fanurie a părăsit cetatea, fugind în locuri pustii. Acolo, din voia lui Dumnezeu, a întâlnit un pustnic care l-a adus la cunoașterea Evangheliei și l-a botezat, apoi l-a învățat să viețuiască potrivit poruncilor lui Hristos.

După o vreme, primind chemare de la Dumnezeu, Sfântul Fanurie a început să propovăduiască pe Hristos în cetățile păgâne din apropiere, apoi, a fost prins de închinătorii la idoli și pus la chinuri.

Icoana descoperită într-o străveche biserică din Rodos înfățișează în 12 scene mucenicia lui astfel: Sfântul a fost adus înaintea unui dregător păgân, mărturisindu-și cu îndrăzneală credința, apoi a fost bătut cu pietre, a fost întins și bătut cu toiege, sfâșiat cu gheare de fier, întemnițat, adus din nou la judecată, ars cu făclii, tras pe roată, aruncat în groapa cu lei, strivit cu o piatră grea, adus într-un templu păgân unde i s-au pus cărbuni aprinși în palme și, în cele din urmă, omorât în foc.

Din pricina vitregiilor vremii, viața Sfântului a fost uitată până când s-a descoperit icoana sa în veacul al XIV-lea. La puțin timp după aflarea icoanei sale, Sfântul a început să săvârșească minuni.Tradiția mai spune că, pentru mântuirea mamei, Sfântul Fanurie a făcut tot ce i-a stat în putință. Chiar în momentul martirajului, prin ucidere cu pietre, sfântul s-a rugat ca tot cel ce se roagă pentru mama lui să fie miluit de către Dumnezeu.
Toţi cei care se roagă Sfântului Fanurie au simţit ajutor în problemele lor, fiind un grabnic ajutător al celor cu probleme, cu pierderi, cu boli, cu necazuri.

Ne puteti urmări și pe: