Ne puteti urmări și pe:

Școala Gimnazială „Iorgu Radu”  va  beneficia de  amenajarea unui teren de sport.

Primăria din Bârlad a realizat un studiu de fezabilitate pentru execuția acestui teren. CLM Bârlad va analiza proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții.

Cei 21 de consilieri locali urmează să aprobe documentația și indicatorii tehnico-economici (faza SF), pentru obiectivul de investiții <<Amenajare teren de sport pentru Școala Gimnazială „Iorgu Radu”, municipiul Bârlad”. Principalii indicatori tehnico-economici (faza SF), pentru obiectivul de investiții sunt: Valoarea totalã alocatã realizãrii obiectivului este de 394.309,04 lei (inclusiv TVA), din care 301.131,88 lei (inclusiv TVA) reprezentând C+M, eșalonată pe durata de implementare prevăzută de 12 luni.

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu întocmirea documentației, cu asigurarea utilităților, studii de teren, obținerea avizelor și acordurilor, consultanță și asistență tehnică, cheltuieli directe de construcție, alte cheltuieli legale, precum cele pentru organizarea de șantier, taxe legale, cheltuieli neprevăzute, cheltuieli cu darea în exploatare etc. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, iar finanțarea se va asigura de la bugetul local.

Terenul de sport va avea dimensiunile de 42 mp X 22 mp, instalație nocturnă cu 12 proiectoare, două coșuri de baschet, fileu tenis si fileu volei.

Ne puteti urmări și pe: