Ne puteti urmări și pe:

Compensații de la bugetul local pentru  energia  termică
SC Goscom Vaslui va primi compensația de la bugetul local pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport şi furnizare a energiei termice către populaţiei.    

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba un proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de delegare prin atribuire directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Vaslui, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice.   

 Măsurile de ajutor de stat constau în alocarea din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei.   

Prețul unei gigacalorii în municipiul Vaslui a fost în iarna trecută de 180 de lei la populație, iar restul diferenței până la 560 lei, care este prețul de producție pentru o gigacalorie, a fost subvenționat de la bugetul local.

Ne puteti urmări și pe: