Ne puteti urmări și pe:

ITM Neamț verifică respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.

ITM Neamţ a verificat suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă.


Obiectivele campaniei au fost:

Identificarea angajatorilor care au primit la muncă salariaţi pe perioada suspendării contractelor individuale de muncă şi determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă; Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative, care derivă din nerespectarea suspendarii contractului individual de muncă.
Principalele deficiente constatate în acţiunile de control au fost următoarele:
• nu a fost încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

• nu a fost respectată obligaţia privind interzicerea primirii la muncă a unei persoane în perioada suspendării contractului individual de muncă;
• nu a fost transmisă în REGES încetarea contractului individual de muncă în termenul legal;
• nu a fost respectat termenul de transmitere a suspendării și încetării suspendării contractului individual de muncă;
• nu a fost acordat repausul săptămânal;
• nu a fost ţinută evidenţa orelor lucrate la locul de muncă;
• nu a fost respectată obligaţia de a completa dosarele de personal;
• nu a fost făcută plata drepturilor salariale;
• nu au fost corectate datele eronate transmise în REGES.

Comunicat-de-presa-ITM-Neamt-25-aug-2020

Ne puteti urmări și pe: