Ne puteti urmări și pe:

Ajutoare de stat pentru industria cinematografică


Guvernul României a aprobat miercuri alocarea a încă 150 de milioane de euro, sub formă de ajutor de stat, pentru următorii trei ani, industriei cinematografice.
“În primul rând, prin adoptarea prezentei hotărâri, au fost alocate încă 150 de milioane de euro, pentru următorii trei ani, sumă destinată sprijinirii acestei industrii. Astfel, bugetul maxim al schemei de ajutor de stat a ajuns la 1,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 250 milioane euro. Suma este defalcată în credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2018-2023 şi credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2018 – 2025”, se arată într-un comunicat al ministerului transmis AGERPRES.
  Alocările financiare nerambursabile vor fi în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile. Acestea fac referire la achiziţia, închirierea, fabricarea de bunuri şi/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film şi producţiei de film în România, precum şi la onorariile, salariile şi la alte plăţi făcute către persoane fizice, aferente implementării proiectului. Un lucru important de subliniat este că alocarea se acordă în condiţiile în care minimum 20% din bugetul total al proiectului se realizează pe teritoriul României.

Potrivit MEEMA, un alt obiectiv al prezentei scheme de ajutor de stat este promovarea destinaţiei turistice România. Astfel, va fi acordat un procent de 10% peste alocarea de 35% dacă în producţiile audiovizuale, finanţate în cadrul aceleiaşi producţii cinematografice, va fi pusă în valoare o zonă geografică, un oraş sau România, destinaţiile şi obiectivele turistice din ţara noastră sau limba, tradiţiile şi obiceiurile româneşti. O altă condiţie este ca desfăşurarea subiectului filmului să fie explicită vizual.

Verificarea proiectelor eligibile, pe principiul “primul venit, primul servit”, va fi efectuată de către Comisia de Film în România, din care vor face parte personalităţi din mediul universitar, reprezentanţi ai mediului cultural şi artistic, persoane cu experienţă în domeniul cinematografiei, persoane cu experienţă în afaceri, jurişti, economişti cu experienţă în domeniul finanţe/contabilitate şi auditori cu experienţă de minim 3 ani în domeniul ajutoarelor de stat.

“Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice are caracter multianual şi se derulează până la 31.12.2023, cu posibilitate de prelungire. Până la această dată se pot încheia acorduri de finanţare în baza prezentei scheme, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program”, se menţionează în comunicat.

Gestionarea schemei de ajutor de stat presupune şi adoptarea unor norme de aplicare, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri modificate.

MEEMA, în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice, preluată de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, doreşte să eficientizeze sistemul de implementare al acesteia, cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile domeniului ajutorului de stat şi a principiilor fundamentale în utilizarea fondurilor publice, se menţionează în comunicat.AGERPRES/

Ne puteti urmări și pe: