Ne puteti urmări și pe:

Sfântul Gheorghe Pelerinul – moșul desculț, făcător de minuni

    Sfântul Gheorghe s-a născut în anul 1846, în Șugag (astăzi în județul Alba) din părinți binecredincioși, pe vremea când Transilvania făcea parte din Imperiul Habsburgic.   A revenit acasă, printre noi, prin moaştele sale, acela care nu demult a fost trecut în calendar cu numele de Sfântul Gheorghe Pelerinul. Se numeşte aşa, fiindcă şi-a asumat statutul de „străin şi călător pe pământ” .  
   El a copilărit în satul său, trăind în evlavie profundă. După 14 ani de viaţă familială, efectuează pelerinaje în Ţara Sfântă şi în Muntele Athos, de unde se reîntoarce la ai săi. Pe urmă, cutreieră satele din părţile Sibiului, Făgăraşului şi Braşovului, vizitând biserici şi vorbind oamenilor despre Dumnezeu. În 1895 îşi găseşte sălaş în turnul clopotniţei din Piatra Neamţ, unde va sta până la moartea sa, august 1916.
   Din acel loc retras, Sfântul Gheorghe Pelerinul călătorea adesea pe la mănăstirile din Moldova, îndeletnicindu-se cu postul şi rugăciunea şi vieţuind în sărăcie şi detaşare de tot ce este lumesc. El umbla desculţ, cu capul descoperit şi cu toiagul în mână, sfătuind pe mireni şi miluind pe cei săraci. Făcându-se părtaş crucii lui Hristos, a dobândit harul Duhului Sfânt şi a ajuns la o transparenţă duhovnicească, răspândind în jurul său lumina învierii.
Noaptea dormea cel mult trei ore în chilia sa din turn, apoi, în biserică, înălța rugăciuni către Dumnezeu și făcea sute de metanii. Ziua străbătea străzile orașului, șoptind neîncetat psalmi, desculț și cu capul descoperit, vara și iarna. În 1916, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Moș Gheorghe a fost găsit răposat, tocmai când țara intra în război iar clopotarul Bisericii Sfântului Ioan din Piatra Neamț urca să tragă clopotele, așa cum proorocise Sfântul. După 18 ani, unul dintre ucenicii lui, vrând să-i mute cinstitele moaște la Râșca, a venit cu căruța la Piatra Neamț și, dezgropându-le și punându-le într-un sicriaș, a pornit la drum. Dar, prin dumnezeiasca rânduială, căruța nu a ajuns la Râșca, ci la mânăstirea Văratec, în a cărei gropniță au și fost așezate până astăzi. Sfântul Gheorghe Pelerinul a viețuit în smerenie și osteneală, fiind propovăduitor, prin viață și prin cuvânt, al Evangheliei lui Hristos, pentru care a fost hărăzit de Dumnezeu cu bogat har, prin care a săvârșit minuni și vindecări, atât în vremea vieții pământești, cât și după moarte, fiind cinstit de credincioși. Nevoitorul Gheorghe Lazăr a fost canonizat în cadrul şedinţei Sinodului Bisericii Ortodoxe Române de la București, din data de 5 octombrie 2017, cu zi de pomenire la 17 august.
Haideţi să ne apropiem cu veneraţie de acest atlet al lui Hristos odrăslit în ţinutul Albei. Veniţi să-l întâlnim pe acela care a murit după legile firii, dar trăieşte în veci, în soborul sfinţilor. Să fim siguri că Sfântul Gheorghe Pelerinul, aflat lângă tronul milostivirii divine, este sensibil la suferinţele şi strâmtorările lumii actuale. Rugându-se pentru noi, vom primi de la Dumnezeu pace şi îndurare, sănătate şi ajutor.

Ne puteti urmări și pe: