Ne puteti urmări și pe:

Zilierii și lucrătorii sezonieri primesc, timp de trei luni, bani de la stat în timul stării de alertă pe fondul epidemiei de Covid 19. Măsurile de sprijin pentru zilierii și lucrătorii sezonieri care îşi desfășoară activitatea într-unul din domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 sunt prevăzute într-o ordonanță adoptată de Guvern la sfârșitul săptămânii trecute.

Astfel, prevede actul normativ, pentru zilieri se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarul de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Beneficiarii lucrărilor vor plăti banii din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, și ulterior vor deconta sumele plătite prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, a comunicat Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Prin același act normativ, lucrătorii sezonieri pot primi o indemnizație de 41,5% din salariu, dar nu mai mult de 41.5% din câștigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate. Facilitatea poate fi acordată până la 31 decembrie 2020, pentru cel mult 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.

Angajatorul va plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, iar ulterior va deconta, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, suma reprezentând procentul de 41,5%. Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va efectua în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, a mai comunicat Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Ne puteti urmări și pe: