Ne puteti urmări și pe:

     În 2018, Primăria municipiului Bacău anunța că 5 blocuri din centrul orașului vor intra în reabilitare:

”Municipiul Bacău a demarat procedurile în vederea proiectării lucrărilor de consolidarea a blocurilor nr.4, nr.7, nr.9, nr.10 şi nr.12, situate pe str. Mărăşeşti, din municipiul Bacău. Toate cele cinci imobile sunt construite în perioada 1960-1962, fiind  încadrate în clasa de risc seismic I- clădiri cu bulină roşie.

„Pas cu pas ne ţinem de cuvânt şi suntem la etapa de proiectare a lucrărilor de consolidare a  acestor cinci blocuri. S-a aprobat în această săptămână documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a început execuţia proiectului tehnic aferent. Proiectantul are un termen de 3 luni  pentru a definitiva documentaţia, după care vom demara licitaţia pentru execuţia lucrărilor de consolidare a  acestor cinci blocuri„ preciza primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula.

Imagine cu construcția blocurilor, din anii 60.

Suntem in 2020 si nu s-a întâmplat nimic.

Într-un răspuns comunicat de către Primărie către Jurnal de Bacău, compartimentul specializat- Serviciul Tehnic Investitii precizează că sunt elaborate si aprobate de catre Ministerul Dezvoltarii studiile de fezabilitate si proiectele tehnice aferente executiei lucrarilor de  consolidare a  imobilelor;

– potrivit  HG 907/2016 este necesar acordul proprietarilor pentru obtinerea avizului aferent  eliberarii autorizatiei de construire;

–  nu au prezentat, nici pana la aceasta data, toti proprietarii declaratiile notariale privind acordul la executia lucrarilor de consolidare;- UAT Municipiul Bacau a solicitand din nou (dupa alte solicitari anterioare) acordul prin declaratie notariala de la proprietarii care nu au dat curs solicitarilor de pana acum.

Deci, în concluzie, pe principiul ”Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă”. la fel si Statul: te ajută, dar nu te obligă…

Contactat telefonic, președintele Asociației de Proprietari, Gabriel Drăgan, precizează că a mers cu un reprezentant al primăriei la locatari, dar foarte mulți nu mai locuiesc in apartamente, fiind plecați în alte țări. Fără raspunsul tuturor nu se pot demara lucrările. Un exemplu de bune practici a fost dat de către locatarii blocului tot de pe Str. Mărășesti, vis a vis de Primărie. Acolo s-au implicat majoritatea locatarilor, și au reușit să rezolve toate actele.

Și cum statul nu-ți face bine cu forța, trebuie sa vedem ce spune și LEGEA, care prevede următoarele:

Instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintei nu se poate fara acordul proprietarului, drept care 99% daca sunt de acord, tot nu pot substitui acordul proprietarului asupra ipotecii pe propria locuință.

LEGE nr. 460 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

“Art. 8. – (1) Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clădirile incluse în programele anuale vor acţiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) şi vor beneficia de finanţare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, în următoarele condiţii:

a) existenta hotărârii asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind execuţia lucrărilor de consolidare, precum şi a documentelor, acordurilor şi avizelor prevăzute în Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţei;

c) restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare, în rate lunare egale fără dobanda, cu o durata de rambursare de pana la 25 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de consolidare; în cazul întârzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.

(2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integrala a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare.

(3) Instituirea şi radierea ipotecii sunt scutite de plata taxei de timbru.”

5. După articolul 8 se introduc articolele 8^1 -8^6 cu următorul cuprins:

“Art. 8^1. – Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiţi de la plata ratelor lunare, prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c); obligaţia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare se diminuează cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.

Având în vedere că firmele de asigurări se feresc de blocurile cu bulină, la primul cutremur serios, vor fi niște regrete pentru nepăsare…..

Ne puteti urmări și pe: