Ne puteti urmări și pe:

Consiliul Județean Vaslui pregătește un proiect de infrastractură rutieră cu care să participe în programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020. Se numește “Axa rutieră strategică Sud -Vest a județului Vaslui”.

Consilierii au aprobat hotărârea privind justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel judetean/regional a proiectului de infrastructură rutieră, urmând ca până pe 17 august institutia să depună fisele de proiect si documentatiile de eligibilitate pentru selectia beneficiarilor de sprijin prin POAT. Finanțarea va fi asigurată din fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a Guvernului României în procent de maxim 98% din cheltuielile eligibile.

Axa rutieră va facilita accesul cu Bacău și Galați.

Dezvoltarea  economica a județului rezultă din: „îmbunătățirea accesului la piețele regionale, eficiența activităților economice, valorificarea potențialului agricol, industrial și turistic al zonei, asigurându-se desfășurarea unui trafic rutier în condiții optime de siguranță și confort; asigurarea unei legături rutiere de calitate între DN2F(Bacău) și rețeaua TEN-T Comprehensive(E581 – Bârlad); – facilitarea accesului populatiei si firmelor din zonă la Aeroportul din Bacău, parte a retelei TEN-T, precum si la infrastructura de afaceri din centrele urbane Galati si Bacău; cresterea traficului rutier pe traseul modernizat, datorită îmbunătătirii parametrilor tehnici ai sistemului rutier; reducerea timpului si a costurilor de transport al mărfurilor si călătorilor; acces facil al populatiei la servicii publice de calitate, asigurate de municipiile Bacău si Galati; cresterea fluxurilor de capital, a mobilitătii fortei de muncă, a accesibilitătii spre si în interiorul zonei, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia si implicit la crearea de noi oportunităti de afaceri si locuri de munca în arealele rurale, având în vedere că un număr mare de comune situate pe traseul axei rutiere propuse înregistrează un grad de marginalizare medie-severă”, se arară în Justificarea impactului proiectului de infrastructură rutieră „Axa rutieră strategică Sud-Vest a judetului Vaslui” asupra dezvoltării economice a județului.

Ne puteti urmări și pe: