Ne puteti urmări și pe:

La nivelul Instituției Prefectului – județul Bacău au început activitățile de organizare pentru desfășurarea scrutinului electoral din 27 septembrie 2020.

Pentru bună desfășurare a scrutinului electoral pentru alegerea autorităților publice locale (consilieri locali și județeni, viceprimari, primari, vicepreședinți și președinte pentru consiliul județean), prin ordin al prefectului, au fost stabilite circumscripțiile electorale municipale, orășenești și comunale, sediile birourilor electorale de circumscripție municipale, orășenești, comunale și al Biroului electoral de circumscripție județeană nr. 4 Bacău. De asemenea, au fost stabilite dimensiunile pentru confecționarea ștampilelor.


Instituția Prefectului din Bacău a solicitat Serviciului de Telecomunicații Speciale asigurarea serviciului de comunicare date și voce și accesul la serviciul de audio-videoconferință la nivelul Biroului electoral județean nr. 4 Bacău, instruirile urmând a se organiza în sistem audio/videoconferință. Totodată, a solicitat Consiliului Județean Bacău și unităților administrativ teritoriale amenajarea și dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripție.
Au fost demarate și finalizate procedurile de achiziție a ștampilelor de control ale birourilor electorale de circumscripție.
Prin personalul auxiliar al Biroului electoral județean nr. 4 Bacău, vineri au fost distribuite ștampilele de control către birourile electorale de circumscripție.

În cursul acestei săptămâni va fi întocmit și pus la dispoziția publicului programul de activitate al birourilor electorale de circumscripție. De asemenea, se va pune la dispoziția partidelor și alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor și cetățenilor, datele de contact ale președinților, loctiitorilor birourilor electorale de circumscripție, pentru a putea fi contactați.
Se vor organiza și desfășura ședințele de instruire a primarilor și secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău cu privire la atribuțiile ce le revin pentru bună desfășurare a scrutinului electoral din 27 septembrie 2020.

Pe site-ul Instituției Prefectului – județul Bacău se vor posta toate informațiile de interes pentru cetățeni privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Întreagă activitate de organizare pentru desfășurarea în cele mai bune condiții și de maximă siguranță a scrutinului electoral este condusă de prefectul județului Bacău, Sorin Ailenei.

Ne puteti urmări și pe: