Ne puteti urmări și pe:

Prefectul Județului Suceava a demarat, aplicarea măsurilor necesare organizării alegerilor locale, stabilite pentru data de 27 septembrie 2020.

Au fost întreprinse până la această dată următoarele acțiuni:

 • au fost emise ordinele prefectului județului Suceava pentru:
 • privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Suceava.
 • stabilirea numărului membrilor fiecărui consiliu local din județul Suceava,
 • privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Suceava cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivel de judeţ, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor locale din anul 2020.
 • privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică Judeţeană Suceava pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţ,  în domeniul alegerilor locale din anul 2020.
 • privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Suceava, pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor municipiilor, orașelor și comunelor.
 • A fost transmise circulare prin care s-au solicitat celor 114 primării din județul Suceava să stabilească și să ne comunice sediile birourilor electorale de circumscripție.
 • S-a solicitat Consiliului Județean Suceava, punerea la dispoziție a sediului Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Suceava.
 • A fost înaintat Ordinul Prefectului Județului Suceava nr. 319/29.07.2020 către Tribunalul Suceava și către Biroul Județean Suceava al Autorității Electorale Permanente.
 • Prin adresa transmisă în data de 30.07.2020, s-a solicitat Direcției Județene de Telecomunicații Speciale, asigurarea comunicațiilor la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Suceava.
 • s-a solicitat Direcției Județene de Statistică Suceava lista nominală a persoanelor desemnate care vor face parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Județean nr. 35 Suceava.
 •  s-a solicitat primăriilor de la nivelul județului Suceava să întreprindă toate demersurile necesare pentru dotarea tehnico-materială a biroului electoral de circumscripție.
Ne puteti urmări și pe: