Ne puteti urmări și pe:

Vaslui. Corpul național de experți în management educațional

   Corpul național de experți în management educațional – seria a 16-a, înainte de contestații.

Din cei 17 candidați înscriși, care au trecut de etapa online, au promovat 13.

Nemulțumiții vor putea depune contestații la inspectoratul școlar în perioada 6-12 august, urmând ca acestea să fie soluționate până pe 13 august, pentru ca pe 24 august să se emită ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional.

       Profesorii   admiși pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional sunt: Doina Volocariu, Adriana Codreanu, Elena-Liliana Dumitru-Brostic, Violeta Nechifor, Adrian Todireasa, Mariana Cotoroiu, Monica Jacota, Alexandru Iulian Lupu, Alina Tanasă, Carmen Iacob și Marius-Petru Săvuc.

       Cine poate deveni expert în management educațional ?

   Persoanele înscrise în Registrul național al experților în management educațional, în urma promovării concursului de selecție organizat.

    La concursul de selecție pot participa:

 – cadrele didactice  care fac   dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional;

     -este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II;

      -a obtinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani și

      -nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;

      -nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare si control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

       -nu a fost exclus din Registrul național al expertilor în management educațional.

Ne puteti urmări și pe: