Ne puteti urmări și pe:

Schimbarea la Față, joi,  6 august

Schimbarea la față a Domnului sau Obrejania este una dintre cele mai mari sărbători religioase ortodoxe. Potrivit credinței populare, este prima zi a toamnei.

Religios, sărbătoarea se numește Schimbarea la faţă a lui Iisus Hristos sau Transfigurarea Domnului. Evenimentul se referă la momentul în care Iisus Hristos se ruga pe muntele Tabor, iar apostolii au fost martorii care au văzut că faţa Mântuitorului s-a schimbat, strălucind ca un soare, iar hainele sale s-au făcut albe ca zăpada. Aceasta zi semnifica momentul in care apostolii Mantuitorului s-au convins că este chiar Fiul Domnului.

„Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”. Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți.”

— Matei 17:1-9[4]

Toma de Aquino a considerat Schimbarea la Față drept cea mai mare minune, în sensul că aceasta completează harul botezului și arată celor credincioși perfecțiunea vieții în Împărăția lui Dumnezeu.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului datează de la începutul sec. al IV-lea, când Sfânta Împărateasa Elena zideşte o biserică pe Muntele Tabor. Această sărbătoare începe să fie menţionată în documente din prima jumătate a secolului al V-lea.

Schimbarea la faţă constituie, de asemenea, un moment important în calendarul viticol. Astăzi, nu se lucrează și la biserică se duc poame din nouă recoltă, se binecuvântează și se împart.

Cu precădere la țară, se crede că, aşa cum va fi vremea astăzi, tot aşa va fi toată toamna. Astfel, dacă pe 6 august va fi cald şi frumos, toamna va fi una roditoare şi îmbelşugată, iar dacă va ploua, toamna va fi una urâtă.

Ne puteti urmări și pe: