Ne puteti urmări și pe:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2și 3 la Hotărârea Guvernului nr.553/2020privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 Art. 1 – Anexele nr. 2și 3 la Hotărârea Guvernului nr.553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 16 iulie 2020 se modifică și se completează după cum urmează:

 1.         La anexa nr.2, după articolul 11 se introduce un nou articol, art.12, cu următorul cuprins:

Art. 12 –Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura,este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani,prezente în spațiile publice deschise,cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice,în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului județean / al Municipiului București pentru situații de urgență.

  1. La anexa nr.2, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 – Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 – 12 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.”

  • La anexa nr.3, după punctul 3al articolului 5 se introductrei noi puncte, pct. 4-6, cu următorul cuprins:

„4.Operatorii economici care desfășoară activitatea în spațiile prevăzute la pct. 3, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărârea ComitetuluiNațional pentru Situații de Urgență.

5. Măsurile prevăzute la pct.4 se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se  constata . un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-COV-2.

6. Operatorii economici care desfășoară activitatea în spațiile prevăzute la pct.3 au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scauneși a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți.”

  3.      La anexa nr.3, 8 se introduce un nou punct, pct. 41, cu următorul cuprins:

„41. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

  • La anexa nr.3, alineatul (15)al articolului 10se modifică și va avea următorul cuprins:

„(15) Măsurile prevăzute la art. 8 pct. 4 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art.8 pct.4 și 41 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.”

Art. 2 – Măsurileprevăzute la articolul 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

HG

Ne puteti urmări și pe: