Ne puteti urmări și pe:

Primăria Vaslui se pregătește să ofere facilități fiscale agenților economici

Agentilor economici afectati a cãror activitate a fost întreruptã din cauza pandemiei de coronavirus vor beneficia de o reducere cu 50% a impozitului pe clãdiri nerezidențiale, precum si de anularea accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local.
Prima dintre acestea se referã la reducerea impozitului anual pe clãdiri cu o cotã de 50%, pentru durata stãrii de urgențã decretate în anul 2020, pentru clãdirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economicã proprie a acestora sau date în folosințã printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfãșurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz.
Facilitatea se acordă dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupã total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgențã emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțialã a activității economice.
Cea de-a doua facilitate o reprezintã anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020.
Potrivit raportului anexat proiectului de hotărâre privind adoptarea unor măsuri fiscale, aceste facilități vin să susținã „resursele financiare ale contribuabililor”.

Ne puteti urmări și pe: