Ne puteti urmări și pe:

CCR a decis că izolarea, carantina și internarea obligatorie nu pot să fie impuse prin ordin de ministru

În ziua de 25 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale s-a pronunţat asupra următoarelor excepţii de neconstituţionalitate, ridicate direct de Avocatul Poporului: Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.25 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art.8 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, informează CCR prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial.
     În urmă deliberărilor, Curtea Constituțională a decis:   Cu unanimitate de voturi a respins că neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin.(2) teza întâi din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
    Tot cu unanimitate de voturia a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.8 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.     
    Cu majoritate de voturi a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.25 alin.(2) teza a două din Legea nr. 95/2006 privind în reforma în domeniul sănătății. Pentru pronunțarea soluțiilor de admitere, Curtea a constatat că dispozițiile art.25 alin.(2) teza a două („precum şi bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii”) din Legea nr.95/2006 și ale art.8 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 sunt neconstituționale deoarece aceste norme juridice nu întrunesc cerințele de claritate și previzibilitate a legii impuse de art.1 alin.(5) din Constituție și afectează drepturi și libertăți fundamentale, așa cum sunt cele prevăzute de art.23 alin.(1), art.25 și art.26 din Constituție, fără respectarea condițiilor constituționale referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale.    Deciziile sunt definitive și general obligatorii și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi AvocatuluiPoporului, care a sesizat Curtea Constituțională.
   Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ne puteti urmări și pe: