Ne puteti urmări și pe:

ROMÂNIA, GUVERNUL ROMÂNIEI, COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂHOTĂRÂRE nr. 35 din 15.07.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.


Luând în considerare persistenţa unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul naţional, precum şi apariţia zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate.
În contextul necesităţii relansării graduale a economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat.
În conformitate cu prevederile tuturor legilor si hotaririlor anterioare, privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.l Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul ţării, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 17.07.2020.
Art.2 Măsurile de prevenire şi control a infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2, necesar a fi adoptate începând cu data de 17.07.2020, în contextul epidemiologie actual, sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENȚĂ,

LUDOVIC ORBAN

ANEXA

ANEXA-HOT-CNSU-nr_-35-din-15_07_2020

Ne puteti urmări și pe: