Ne puteti urmări și pe:

Astăzi, 15 iulie 2020, s-a emis Ordinul de începere al lucrărilor de execuție în cadrul proiectuluiLucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, realizare heliport- Spitalul Județean de Urgență Bacău”, obiectiv de infrastructură majoră în creșterea calității serviciilor de sănătate, cu caracter unic la nivelul județului Bacău.

Proiectul se derulează în perioada 15 aprilie 2019 – 28 februarie 2022 și este finanţat din fonduri europene, având un buget total de 16.492.592,20 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 6.700.260,00 lei, iar contribuția Județului Bacău la cheltuielile eligibile și neeligibile este de 9.792.332,20 lei.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe circuit adulți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.
  2. Asigurarea unei infrastructuri de transport a pacienţilor pe cale aeriană cu elicopterele SMURD, preluarea şi transportul acestora în cadrul funcţiunilor specifice secţiei.
  3. Promovarea, conform regulilor de identitate vizuala, a activităţilor şi investiţiei reabilitate și modernizate.

In data de 24.12.2019 a fost semnat Contractul de achiziţie publică pentru proiectare, execuţie lucrări și asistență tehnică a acestui obiectiv de investiție, între Județul Bacău și Asocierea reprezentată de S.C. Agriconstruct S.R.L. – Lider, având o valoare totală de 15.233.631,30 lei. Durata de execuție a contractului este de 19 luni, din care 3 luni proiectare și 16 luni execuție lucrări, cu realizarea următoarelor activități:

1. Modernizarea compartimentului actual UPU adulți ce presupune lucrări fizice executate în cadrul compartimentului actual UPU adulți pentru ridicarea nivelului performanțelor prevăzute inițial.

Principalele lucrări constau în:

-intervenții structurale asupra spațiului existent pentru asigurarea funcțiunilor și circuitelor specifice compartimentului UPU cu menținerea sistemului constructiv actual;

-lucrări de reabilitare, amenajare și modernizare a spațiilor specifice: reabilitare termoenergetică, refacere a finisajelor interioare și exterioare, refacerea tuturor sistemelor de instalații și prevederea unor sisteme noi;

-realizarea unui lift exterior care asigură accesul rapid al pacienților de la heliport la UPU;

-realizarea unei structuri noi pentru asigurarea accesului în UPU și o extindere a zonei de acces către zona liftului exterior propus;

-realizarea funcțiunilor și sistemelor privind adaptarea clădirii la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

2.Lucrări de extindere a Unității de Primiri Urgențe ce vor fi realizate pe orizontală prin construirea unei extinderi cu o suprafață utilă propusă de 256,71 mp în continuarea clădirii existente, legată structural şi funcţional de aceasta printr-un sistem de fundații izolate ce se vor realiza la aceeași cotă cu fundațiile clădirii existente. După finalizarea investiției, suprafața utilă propusă a Unității de Primiri Urgențe adulți va fi de 1.204,7 mp.

3. Construcție heliport de suprafață situat în terasă, pe corpul C6 – Clădire existentă, destinat traficului aerian VFR de zi și noapte. Se vor realiza lucrări pentru asigurarea următoarelor elemente și sisteme specifice: platformă cu dimensiunea în plan de 20 X 20 m, lift exterior, pasarelă de legătură dintre lift și platformă, spații tehnice, scări metalice, sisteme de balizare, instalații electrice, instalații sanitare, instalații de stingere a incendiilor, sisteme de protecție și marcare, balustrade de protecție, echipamente de intervenție și salvare.

4. Construcții, instalații și dotări conexe investiției de bază: repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei; reabilitarea/construirea aleelor; iluminatul exterior – iluminatul căilor de acces către și de la UPU; amenajare rezervor apă incendii aferent heliportului; realizare parcare pentru ambulanțe de intervenție.

Publicată de Jurnal de Bacau pe Miercuri, 15 iulie 2020

Ne puteti urmări și pe: