Ne puteti urmări și pe:

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Bacău (APIA Bacău) informează potențialii beneficiari că, în perioada 01 – 31.07.2020, la centrul județean se primesc deconturile / documentele justificative aferente trim. II pentru Măsura 14 –„Bunăstarea animalelor” – pachetul a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020.

Deconturile justificative / documentele justificative pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică apia.bacau@apia.org.ro , fax 0234/512971, etc) / servicii poștale/ încărcate pe serverul extern pus la dispoziție de APIA(accesibil de pe internet la adresa http://213.177.4.194:8084/).

Deconturile justificative sunt însoțite în funcție de pachetul solicitat, de documentele prevăzute în Ghidul solicitantului pentru Măsura M14 Bunăstarea animalelor – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, ediția a III a și în Ghidul solicitantului pentru Măsura M14 Bunăstarea animalelor – pachet b) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, ediția a III a, aprobate prin OMADR nr.15/14.01.2020 și postate pe site-ul oficial al APIA, accesibil pe adresa www.apia.org.ro.

Documentele postate / transmise vor sta la baza operării / verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a măsurii / sprijinului financiar și efectuării verificărilor administrative ulterioare.

Ne puteti urmări și pe: