Ne puteti urmări și pe:

Acțiune voluntară de ecologizare a malurilor lacului de acumulare Izvorul Muntelui (malul stâng aval și amonte viaduct Poiana Largului) desfășurată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț – informare de presă

Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț a desfășurat în data de 10.07.2020 o acțiune voluntară de ecologizare a malurilor lacului de acumulare Izvorul Muntelui (malul stâng aval și amonte viaduct Poiana Largului).

           La această acțiune voluntară de ecologizare au participat  12 angajați  de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț din cadrul Formației de Lucru Bistrița – Amonte, care au colectat un număr de 54  de saci însumând o cantitate de circa 756 de kg. (PET-uri, sticlă, materiale plastice).

           Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, monitorizează in permanență starea de salubrizare a cursurilor de apă, a secțiunilor de scurgere a podurilor și a căilor de comunicație, atenționează locuitorii precum și agenții economici de pe raza localităților verificate cu privire la interzicerea depozitării deșeurilor de orice fel precum și a materialului lemnos pe malurile și in albiile cursurilor de apă de pe raza comunelor precum și în alte locuri nepermise, asigură montarea de plăcuțe, afișe de avertizare în zonele vulnerabile depozitărilor de deșeuri de orice fel.

           Atașat vă transmitem fotografii din cadrul acțiunii voluntare de ecologizare.

DIRECTOR,

Ing. Marius – Mihai Nechita

Compartiment Relații cu Presa:

hidr. Alexandra Preotu

Ne puteti urmări și pe: