Ne puteti urmări și pe:

Având în vedere demararea campaniei de recoltare a cererealelor păioase, perioadă în care numărul arderilor necontrolate creşte semnificativ dacă nu sunt respectate regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, atât pe timpul recoltării, cât şi după recoltarea cerealelor păioase, APIA reamintește fermierilor că, potrivit articolelor 93 si 94 ale Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune, transpus în legislaţia naţională prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri, unul din standardele privind bunele condiţii agricole ale terenurilor, obligatoriu a fi respectat de catre agricultori, este GAEC 6 – Menținerea nivelului de materie organică în sol, inclusiv interdicția de a incendia miriștile arabile.

Cerința obligatorie pentru beneficiarii platilor din cadrul schemei/masurii de plata/ajutorului/sprijinului solicitat, imperativ a fi respectata, este 6.2 – Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile.

Fermierul care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare etc.).

Între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Garda Naţională de Mediu (GNM) şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a fost încheiat Protocolul de colaborare nr. P205/2330/2848/2019 al cărui scop este creşterea eficienţei acţiunilor de control privind respectarea, de către fermierii care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale, a condiţiilor GAEC referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.

În cazul în care fermierul constată că suprafeţe ale exploataţiei au fost arse, focul fiind provocat de o cauză necunoscută, pentru a nu fi penalizat, acesta trebuie să prezinte la APIA, în decurs de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, o copie după sesizarea depusă şi înregistrată la poliţie sau la inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă privind producerea acestui fapt.

Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani (conform art. 91, 97 şi 99 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, respectiv Ordinului MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin începând cu anul 2016.

Ne puteti urmări și pe: