Ne puteti urmări și pe:

CE solicită României să adopte un program naţional de gestionare a deşeurilor radioactive care să respecte normele UE

Comisia Europeană a trimis avize motivate României, Bulgariei, Danemarcei, Greciei, Lituaniei şi Poloniei din cauza faptului că aceste state nu au adoptat un program naţional de gestionare a deşeurilor radioactive care să respecte cerinţele Directivei privind combustibilul uzat şi deşeurile radioactive.   Statele membre vizate au la dispoziţie trei luni pentru a lua măsuri. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.  „Deşeurile radioactive sunt generate de producerea energiei electrice în centralele nucleare sau de utilizarea materialelor radioactive fără a apela la energia electrică în scopuri medicale, industriale, agricole şi de cercetare.    Aceasta înseamnă că toate statele membre generează deşeuri radioactive.  Directiva instituie un cadru comunitar pentru asigurarea gestionării responsabile şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de siguranţă şi de a evita impunerea unor sarcini inutile asupra generaţiilor viitoare.   În special, directiva prevede obligaţia statelor membre de a elabora şi de a pune în aplicare programe naţionale de gestionare a întregului volum de combustibil uzat şi a tuturor deşeurilor radioactive generate pe teritoriul lor, de la generare până la eliminare”, transmit reprezentanţii CE, într-un comunicat de presă .   Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE.

Ne puteti urmări și pe: