Ne puteti urmări și pe:

Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, a semnat pe data de 06.05.2020 contractul de finanțare „REFORMA – Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”.

Scopul proiectului, care se derulează pe o perioadă de 18 luni, este implementarea mecanismelor și instrumentelor strategice de dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2027 și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, prin intermediul unor instrumente moderne de management și crearea unui sistem de planificare strategică a dezvoltării locale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • OS1. Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2021-2027 cu scopul identificării și rezolvării problemelor comunității, în domeniul economic, de mediu și social, cât și crearea unei administrații publice eficiente în beneficiul socio-economic al comunitații;
  • OS2: Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, creșterea gradului de

dezvoltare urbană echilibrată, integrată și durabilă a Municipiului Bacău;

  • OS3. Imbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru personalul din cadrul UAT Municipiul Bacău în vederea creșterii performanței managementului instituției publică.

Grupul țintă este reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la nivelul cărora se așteaptă un efect ca urmare a intervenției) din categoriile:

• personal de conducere și de execuție din cadrul UAT Municipiul Bacău;

• aleși locali din cadrul UAT Municipiul Bacău, astfel cum sunt definiți în actele normative incidente administrației publice locale. Acest grup țintă format din 70 de persoane va participa la unul din cele 2 cursuri de formare profesională, în vederea dobândirii de competențe și abilități noi, inovative, cu scopul creșterii performanțelor și profesionalismului.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul contractului de finanțare este de 956.901,40 lei, din care 813.366,19 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 124.397,18 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național iar suma de 19.138.02 lei reprezintă cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Ne puteti urmări și pe: