Ne puteti urmări și pe:

Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ joi, 18 iunie, ora 12:00, desfășurată on-line prin intermediul aplicației GoToMeeting, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ. Pe ordinea de zi sunt propuse 21 de proiecte de hotărâre.

Iată care sunt proiectele de hotărâre:

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020, iniţiator – Primar Dragoș Chitic;
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de pe raza municipiului Piatra Neamț, inițiator Viceprimar Bogdan Gavrilescu;
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.383/12.12.2018 privind încheierea unui Acord de parteneriat cu UAT Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” în municipiul Piatra Neamț, proiect cod SMIS 127035;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al municipiului Piatra Neamț, pentru perioada 2020-2024;

                    – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Handbal Club Feminin Piatra Neamț;

                    – iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan

 • HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Piatra Neamț;

                    – iniţiator – Primar Dragoș Chitic

 • HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități fiscale;

                    – iniţiator – Primar Dragoș Chitic

 • HOTĂRÂRE privind  aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Publiserv SA, în vederea reprezentării în instanță;

                    – iniţiator – Primar Dragoș Chitic

 • HOTĂRÂRE  pentru aprobarea solicitării de trecere a unui sector de drum forestier din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA în domeniul public al Municipiului Piatra Neamț și administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț;

                    – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privind  aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;

                    – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privind  aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză;

                    – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privind  aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;

                    – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privind  modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu modificările și completările ulterioare;

                    – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privinddezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 67111, CF 67111;

                    – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privind  înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public;

                    – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privind  aprobarea prelungirii Contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Salubritas S.A., până la finalizarea procedurii de atribuire a unui nou contract;

                    – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 117 din 23.04.2020 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare a fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț;

            – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE pentru actualizarea formularului contractului de închiriere a unităților locative;

            – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”, în vederea exercitării votului;

            – iniţiator – Primar Dragoș Chitic

 • HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr. 136 din 27.05.2020;

            – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

 • HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință.
foto din arhivă
Ne puteti urmări și pe: