Ne puteti urmări și pe:

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a anunțat că declaraţia unică privind venitul realizat în anul 2019 se poate depune până la 30 iunie, inclusiv. Astfel, contribuabilii vor beneficia de bonificaţii pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul trecut. Pentru acestea se acordă o reducere de 5% din sumele datorate, dacă toate aceste obligaţii fiscale se sting prin plată sau prin compensare integral până la data de 30 iunie.

Pentru persoanele fizice care depun on-line această declarație se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, numai dacă este îndeplinită condiţia privind plata on-line, caz în care se acordă ambele reduceri.

Finanțele sucevene au arătat că de aceste bonificații pot beneficia și persoanele care în anul 2019 au realizat venituri pentru care au obligația depunerii numai a declaraţiei unice privind venitul estimat sau cele care au optat anul trecut pentru plata CAS sau a CASS.

Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declaraţia unică privind venitul realizat, obligaţiile de plată determinându-se prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

Administrația Finanțelor Publice Suceava a mai anunţat că, în cazul în care contribuabilii au depus declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificaţiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la 30 iunie 2020, inclusiv, cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus.

Ne puteti urmări și pe: