Ne puteti urmări și pe:

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a modificat calendarul admiterii din acest an, prin prelungirea perioadelor de înscriere și interviu din sesiunea iulie, cu două zile. Potrivit noului calendar, facultățile care organizează probe pentru admiterea la studiile de licență vor organiza evaluarea candidaților în zilele de 16 și 17 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate până pe 20 iulie. Înmatriculările se vor face în perioada 20-29 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie.

S-a decis și modificarea domeniilor de doctorat pentru care se organizează admitere în luna iulie, eliminându-se domeniile Administrarea afacerilor, Contabilitate și Economie, precum și perioadele de înscrieri și de susținere a examenului de competență lingvistică, din sesiunea iulie 2020, pentru ciclul de studii universitare de doctorat, de la data de 8-15 iulie la data de 6-16 iulie. Asftel, în sesiunea iulie 2020 candidații se vor putea înscrie la studiile de doctorat doar în domeniile Ingineria produselor alimentare și Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Examenul de competență lingvistică va avea loc în perioada 6-16 iulie, iar colocviul de admitere se va desfășura între 16-20 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea eventualelor contestații, vor fi afișate în data de 20 iulie, urmând ca înmatricularea candidaților să aibă loc între 20-24 iulie.

Pentru anul universitar 2020-2021, Universitatea „Ştefan cel Mare” propune pentru admiterea din acest an 2.975 de locuri pentru programele de licență ZI, dintre care 1.180 sunt locuri fără taxă, 1.440 sunt cu taxă, 300 sunt locuri destinate românilor de pretutindeni, 50 sunt pentru absolvenții de liceu din mediul rural și 5 locuri sunt dedicate rromilor, toate fiind alocate specializării Administrație publică.

Pentru specializările nou înființate Tehnică dentară, Ştiințe gastronomice, Rețele și software de telecomunicații, Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice, Robotică, Autovehicule rutiere și Asistență Socială se vor face înscrieri dacă autorizarea provizorie va fi aprobată în Consiliul ARACIS până la data de 3 iulie a.c.

Pentru cei interesați de învățământul la distanță, sunt alocate 485 de locuri la programele de licență.

Ne puteti urmări și pe: